فایل ورد word مقاله مطالعه تطبيقي عدم تحمل بلاتکليفي، تنظيم هيجان و اجتناب شناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مطالعه تطبيقي عدم تحمل بلاتکليفي، تنظيم هيجان و اجتناب شناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مطالعه تطبيقي عدم تحمل بلاتکليفي، تنظيم هيجان و اجتناب شناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مطالعه تطبيقي عدم تحمل بلاتکليفي، تنظيم هيجان و اجتناب شناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مطالعه تطبيقي عدم تحمل بلاتکليفي، تنظيم هيجان و اجتناب شناختي در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و افراد سالم :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی است که مؤلفه‌های شناختی و هیجانی نقش بسیار مهمی‌در ایجاد و تداوم آن ایفا می‌کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه مولفه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان (بازارزیابی شناختی، فرونشانی) و اجتناب شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد سالم بود.
روش‌ کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع مطالعات پس رویدادی (علی- مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب و در متغیرهای سن و جنسیت با 30 نفر از افراد بهنجار همتا شدند. از پرسشنامه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)، تنظیم هیجان (ERQ)، و اجتناب شناختی (CAQ) به منظور جمع آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی در مؤلفه‌های تحمل بلاتکلیفی (82/91F= ، 0001/0P)، بازارزیابی شناختی (22/51F= ، 0001/0P)، فرونشانی (54/80F= ، 0001/0P)، و اجتناب شناختی (27/58F= ، 0001/0P)، تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه این مؤلفه‌ها نقش بارزی را در اختلال اضطراب فراگیر ایفا می‌کنند، می‌توان در درمان این اختلال بر این مؤلفه‌ها تمرکز بیشتری داشت. یافته‌های حاضر برای متخصصان بالینی دست اندرکار در حوزه سلامت روان، تلویحات کاربردی به دنبال دارد که مورد بحث واقع شده است.

لینک کمکی