فایل ورد word مقاله تأثير آموزش شادکامي به شيوه شناختي رفتاري فوردايس بر سلامت روان و ميزان شادي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تأثير آموزش شادکامي به شيوه شناختي رفتاري فوردايس بر سلامت روان و ميزان شادي دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تأثير آموزش شادکامي به شيوه شناختي رفتاري فوردايس بر سلامت روان و ميزان شادي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تأثير آموزش شادکامي به شيوه شناختي رفتاري فوردايس بر سلامت روان و ميزان شادي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تأثير آموزش شادکامي به شيوه شناختي رفتاري فوردايس بر سلامت روان و ميزان شادي دانشجويان :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش شادکامی بر سلامت روان و میزان شادمانی دانشجویان بود.
روش کار: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، ابتدا به 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد پرسشنامه GHQ-28 داده شد. سپس از بین دانشجویانی که از سلامت روان پایین برخوردار بودند 70 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به روش تصادفی به دو گروه (30 نفری با توجه به ریزش نمونه) آزمایش و گواه تقسیم شدند. سپس به هر دو گروه پرسشنامه شادکامی آکسفورد نیز داده شد و مورد پیش آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه 120 دقیقه‌ای آموزش شادکامی به شیوه شناختی ـ رفتاری فوردایس برگزار شد و گروه گواه به شرایط عادی زندگی خود ادامه داد. پس از اجرای جلسات آموزشی مجدداً هر دو گروه با دو پرسشنامه فوق الذکر مورد سنجش قرار گرفتند. و به منظور پایداری اثر آموزش سه ماه بعد هر دو گروه مورد پیگیری قرار گرفتند، داده‌های بدست آمده از طریق (تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر) تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش شادکامی به شیوه شناختی ـ رفتاری فوردایس موجب افزایش سلامت روان، و شادکامی دانشجویان شده است (05/0 )، این نتایج در مرحله پیگیری نیز برقرار بود، ولی آموزش شادکامی در افزایش سلامت روان، و شادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری نشان نداد و تأثیر آموزش شادکامی به عنوان متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته با توجه عامل جنسیت معنادار نبود.
نتیجه گیری: آموزش شادکامی بر سلامت روان و میزان شادمانی دانشجویان مؤثر بود.

لینک کمکی