فایل ورد word مقاله تأثير گروه درماني وجودي بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان مرد مراکز نگهداري بيماران اعصاب و روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تأثير گروه درماني وجودي بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان مرد مراکز نگهداري بيماران اعصاب و روان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تأثير گروه درماني وجودي بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان مرد مراکز نگهداري بيماران اعصاب و روان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تأثير گروه درماني وجودي بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان مرد مراکز نگهداري بيماران اعصاب و روان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تأثير گروه درماني وجودي بر کاهش فرسودگي شغلي کارکنان مرد مراکز نگهداري بيماران اعصاب و روان :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: فرسودگی شغلی کارکنان درمانی بیش از هر عاملی روند بهبودی بیمار را تهدید می‌کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد وجودی بر کاهش فرسودگی شغلی و مؤلفه‌های آن در کارکنان مرد مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان انجام‌شده است.
روش کار: در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده‌شده است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد شاغل در مراکز و بخش‌های نگهداری شبانه‌روزی بیماران اعصاب و روان شهر مشهد می‌باشند. کارکنان شامل پرستاران، مددکاران، بهیاران و کمک بهیاران می‌باشند. برای دستیابی به اعضای نمونه پس از توزیع فرم 22 سؤالی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون از بین کسانی که نمره 60 و بالاتر کسب کردند، 20 نفر که داوطلب همکاری در پژوهش بودند به‌طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای‌گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای در جلسات گروه‌درمانی وجودی شرکت کردند و گروه کنترل تحت درمان وجودی قرار نگرفتند. شرکت‌کنندگان هر دو گروه قبل و بعد از برگزاری جلسات گروه فرم 22 سؤالی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون را تکمیل کردند. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS22 وتحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره، نشان‌داد که جلسات گروه‌درمانی با رویکرد وجودی به‌طور معنی‌داری باعث کاهش فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و فقدان کفایت شخصی) در گروه آزمایش شده است.
نتیجه گیری: با آگاهی از تأثیرگذار بودن جلسات گروه‌درمانی وجودی بر مؤلفه‌های فرسودگی شغلی، می‌توان از آن برای برنامه‌های پیشگیری و ارتقاء سلامت در کارکنان درمانی استفاده کرد.

لینک کمکی