فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: خانواده نیازهای اعضای آن را تأمین می‌کند و زوجین متقاضی طلاق مشکلات فراوانی به‌ویژه در زمینه الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی دارند. هدف این پژوهش تعیین فایل ورد word مقاله اثربخشي زوج درماني به روش ايماگو تراپي هندريکس بر بهبود الگوهاي ارتباطي و کاهش طلاق عاطفي بود.
روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دادگاه شهر بوشهر در فصل پاییز سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر گروه 20 زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای (دو جلسه در هفته) تحت آموزش زوج درمانی با روش ایماگو تراپی هندریکس قرار گرفت. گروه‌ها به پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس باعث افزایش الگوی ارتباطی سازنده و کاهش الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع/کناره‌گیری و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اثربخشی زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس بر الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس برای بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق استفاده کنند.

لینک کمکی