فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها و پنجمین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان ایرانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر فایل ورد word مقاله بررسي اثربخشي رويکرد تلفيقي معنادرماني و اميددرماني بر ترس از تصوير بدني و سازگاري اجتماعي در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر خرم آباد بود.
روش کار: روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خرم آباد در سال 1397 بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش بدین صورت بود که از میان کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که دارای پرونده در مراکز درمانی شهرستان خرم آباد بودند و با رعایت ملاک های ورود و خروج به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. سپس طبق شرایط یکسان و همزمان، پیش آزمون در قالب پرسشنامه های ترس از تصویر بدنی و سازگاری اجتماعی از هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد. سپس مداخله با روش رویکرد تلفیقی معنادرمانی و امیددرمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مجددا از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله درمان رویکرد تلفیقی معنادرمانی و امیددرمانی بر کاهش ترس از تصویر بدنی و ارتقای سازگاری اجتماعی تأثیر معناداری داشته است (001/0 >P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت، آموزش رویکرد تلفیقی معنادرمانی و امیددرمانی بر کاهش ترس از تصویر بدنی و ارتقای سازگاری اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. بنابراین پیشنهاد می شود، درمان هایی از این قبیل برای ارتقای سلامت روانی در افراد مبتلا به سرطان پستان استفاده گردد.

لینک کمکی