فایل ورد word مقاله به کارگيري موثر ارزش ويژه برند از طريق مزيت رقابتي پايدار، استراتژي بازاريابي و تصوير ذهني شرکت (مطالعه موردي: کارخانجات کاشي و سراميک ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله به کارگيري موثر ارزش ويژه برند از طريق مزيت رقابتي پايدار، استراتژي بازاريابي و تصوير ذهني شرکت (مطالعه موردي: کارخانجات کاشي و سراميک ايران) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله به کارگيري موثر ارزش ويژه برند از طريق مزيت رقابتي پايدار، استراتژي بازاريابي و تصوير ذهني شرکت (مطالعه موردي: کارخانجات کاشي و سراميک ايران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله به کارگيري موثر ارزش ويژه برند از طريق مزيت رقابتي پايدار، استراتژي بازاريابي و تصوير ذهني شرکت (مطالعه موردي: کارخانجات کاشي و سراميک ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله به کارگيري موثر ارزش ويژه برند از طريق مزيت رقابتي پايدار، استراتژي بازاريابي و تصوير ذهني شرکت (مطالعه موردي: کارخانجات کاشي و سراميک ايران) :


تعداد صفحات : 24

این پژوهش با هدف 'به کارگیری موثر ارزش ویژه برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت در کارخانجات کاشی و سرامیک ایران' انجام پذیرفته است. در این پژوهش برای سنجش مزیت رقابتی پایدار از پرسشنامه سالونک و همکاران (2014)، استراتژی بازاریابی شرکت از پرسشنامه کیم و همکاران (2012)، تصویر ذهنی شرکت از پرسشنامه سالیناز و پرز (2009)، ارزش ویژه برند از پرسشنامه آکر (1990) و فروش و سودآوری شرکت از پرسشنامه قرانفله و همکاران (2014) استفاده گردید و پرسشنامه پژوهش بین 190 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان فروش کارخانجات کاشی و سرامیک ایران می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS ، از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مزیت رقابتی پایدار شرکت بر استراتژی بازاریابی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار استراتژی بازاریابی شرکت بر تصویر ذهنی شرکت و بکارگیری ارزش ویژه برند را تایید می کند. نتایج تاثیر مثبت و معنی دار تصویر ذهنی شرکت بر بکارگیری ارزش ویژه برند را تایید ولی تاثیر معنی دار تصویر ذهنی شرکت بر فروش و سودآوری شرکت را تایید نمی کند. نتایج نشان می دهد که بکارگیری ارزش ویژه برند بر فروش و سودآوری شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد ولی مزیت رقابتی پایدار شرکت بر فروش و سودآوری شرکت تاثیر معنی داری ندارد.

لینک کمکی