فایل ورد word مقاله نقش واسطه اي خودتمايزيافتگي در رابطه بين تاب‌آوري با دلزدگي زناشويي در زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله نقش واسطه اي خودتمايزيافتگي در رابطه بين تاب‌آوري با دلزدگي زناشويي در زنان متاهل دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله نقش واسطه اي خودتمايزيافتگي در رابطه بين تاب‌آوري با دلزدگي زناشويي در زنان متاهل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله نقش واسطه اي خودتمايزيافتگي در رابطه بين تاب‌آوري با دلزدگي زناشويي در زنان متاهل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله نقش واسطه اي خودتمايزيافتگي در رابطه بين تاب‌آوري با دلزدگي زناشويي در زنان متاهل :


تعداد صفحات : 16

مقدمه: رابطه بین تاب آوری و فرسودگی زناشویی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سازوکارهای که تاب آوری از طریق آنها بر فرسودگی زناشویی اثر می گذارد مطالعات اندکی وجود دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. از جامعه زنان متاهل 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به وسیله مقیاس دلزدگی زناشویی (CBS)، مقیاس تاب‍آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه تجدیدنظر شده خود تمایزیافتگی(DSI- R) مورد آزمون قرار گرفتند. پس از اینکه داده ها جمع آوری شد با استفاده از (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم تاب‍آوری بر دلزدگی زناشویی منفی معنادار(212/0-=ß و01/0>P) و بر خودتمایزیافتگی مثبت معنادار(459/0=ß و01/0>P) بود. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثرغیرمستقیم تاب آوری بر دلزدگی زناشویی از طریق خودتمایز یافتگی منفی معناداری(096/0-=ß و05/0>P) بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر بر نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی به عنوان یک سازوکار مهم در رابطه بین تاب‍آوری و دلزدگی زناشویی تاکید دارد. بنابراین، گسترش و توسعه خودتمایزیافتگی در زنان متاهل می تواند روش خوبی برای حمایت از آنها در مواجهه با ناملایمات زندگی زناشویی باشد.

لینک کمکی