فایل ورد word مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خويشتن داري سوءمصرف کنندگان مواد مخدرِ مراجعه کننده به مراکز اقامتي ترک اعتياد (کمپ‌هاي) شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خويشتن داري سوءمصرف کنندگان مواد مخدرِ مراجعه کننده به مراکز اقامتي ترک اعتياد (کمپ‌هاي) شهر تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خويشتن داري سوءمصرف کنندگان مواد مخدرِ مراجعه کننده به مراکز اقامتي ترک اعتياد (کمپ‌هاي) شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خويشتن داري سوءمصرف کنندگان مواد مخدرِ مراجعه کننده به مراکز اقامتي ترک اعتياد (کمپ‌هاي) شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خويشتن داري سوءمصرف کنندگان مواد مخدرِ مراجعه کننده به مراکز اقامتي ترک اعتياد (کمپ‌هاي) شهر تهران :


تعداد صفحات : 16

مقدمه: یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد گروه درمانی شناختی رفتاری است.
هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خویشتن داری سوءمصرف کنندگان مواد مخدر(معتادان) مراجعه کننده به مراکز اقامتی ترک اعتیاد (کمپ های) شهر تهران بود.
روش: این تحقیق، یک پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. برای اجرای این پژوهش، از میان تمام کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران، مرکز نوای مهر و محبت به صورت هدفمند انتخاب، و از میان مراجعه کنندگان به این مرکز تعداد20 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و هم چنین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه خویشتن داری را تکمیل نمودند. گروه آزمایش، در گروه درمانی شناختی- رفتاری (طی 8 جلسه) شرکت کرد و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس(MANOVA) استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش افزایش یافت، در حالی که درگروه کنترل این نمرات تغییر چندانی نداشت، که این افزایش در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری معنادار بود(5p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خویشتن داری سوءمصرف کنندگان مواد مخدر موثر است.

لینک کمکی