فایل ورد word مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله شناختي‌رفتاري و برنامه پيشگيري از عود مبتني بر ذهن‌آگاهي در کاهش علائم روانشناختي افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله شناختي‌رفتاري و برنامه پيشگيري از عود مبتني بر ذهن‌آگاهي در کاهش علائم روانشناختي افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله شناختي‌رفتاري و برنامه پيشگيري از عود مبتني بر ذهن‌آگاهي در کاهش علائم روانشناختي افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله شناختي‌رفتاري و برنامه پيشگيري از عود مبتني بر ذهن‌آگاهي در کاهش علائم روانشناختي افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله شناختي‌رفتاري و برنامه پيشگيري از عود مبتني بر ذهن‌آگاهي در کاهش علائم روانشناختي افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون :


تعداد صفحات : 18

مقدمه:مداخلات روان شناختی از جمله الزامات درمان کارآمد مصرف کنندگان مواد در دوره پرهیز می ‌باشد.
هدف: هدف این مطالعه مقایسه تأثیر آموزش مهارت ‌های مقابله ‌ی شناختی-رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن ‌آگاهی بر کاهش علائم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
روش: این پژوهش به روش آزمایشی و با طرح پیش‌ آزمون پس ‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1394 بود. حجم نمونه شامل 60 نفر بود که با روش نمونه ‌گیری خوشه‌ ای انتخاب و به تصادف در سه گروه بیست نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده ‌ها از آزمون تجدیدنظر شده فهرست علائم روانی استفاده شد. داده ‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.
یافته ‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین نمرات پس‌آزمون سه گروه در متغیرهای شکایات جسمانی، افسردگی، پرخاشگری و روان‌پریشی وجود دارد؛ نتایج آزمون بونفرونی نیز نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه ‌های آزمایشی در متغیرهای شکایات جسمانی، افسردگی و پرخاشگری وجود ندارد. ولی برنامه ‌ی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن ‌آگاهی به تنهایی در کاهش روان پریشی مؤثر بوده است.
نتیجه ‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از روش ‌های آموزش مهارت ‌های مقابله شناختی رفتاری و پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند مداخله روان‌شناختی مفیدی برای کاهش علایم روان شناختی افراد وابسته به مواد باشد.

لینک کمکی