فایل ورد word مقاله ارزشيابي برنامه آموزشي داوطلبان سلامت بر اساس "الگوي کرک پاتريک"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارزشيابي برنامه آموزشي داوطلبان سلامت بر اساس "الگوي کرک پاتريک" دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارزشيابي برنامه آموزشي داوطلبان سلامت بر اساس "الگوي کرک پاتريک"  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله ارزشيابي برنامه آموزشي داوطلبان سلامت بر اساس "الگوي کرک پاتريک"،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله ارزشيابي برنامه آموزشي داوطلبان سلامت بر اساس "الگوي کرک پاتريک" :


تعداد صفحات : 6

مقدمه: هر برنامه آموزشی در گذر زمان نیاز به تغییر و اصلاح و ارزشیابی دارد. با توجه به اهمیت آموزش و لزوم استفاده از روش های اثر بخش و چند بعدی ارزشیابی، این مطالعه با هدف ارزشیابی اثر بخشی برنامه آموزشی داوطلبان سلامت بر اساس 'الگوی کرک پاتریک' انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی درنیمه دوم سال 1396، به روی30 داوطلب سلامت یکی از مراکز جامع سلامت شیراز که در برنامه آموزشی مرتبط با کتاب مقاومت به آنتی بیوتیک ها شرکت کرده بودند، انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. قسمت اول مشخصات جمعیت شناسی نمونه ها و قسمت دوم آن 'پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه مقاومت به آنتی بیوتیک ها' (Resistance Questionnaire Knowledge, Attitude and Practice about Antibiotics) طراحی شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. پرسشنامه ابتدا به عنوان پیش آزمون توسط داوطلبان تکمیل شد، سپس طی سه جلسه مطالب آموزشی با استفاده از سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ و بحث در گروه های کوچک به داوطلبان ارائه گردید. در انتها کل برنامه آموزشی با استفاده از 'الگوی کرک پاتریک' (Kirkpatrick’s Model) مورد ارزشیابی قرار گرفت. داده ها توسط اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل گردید.
یافته‌ها: در سطح یک 'الگوی کرک پاتریک' اکثریت داوطلبان در کل ازشرکت در این دوره رضایت داشتند (8/56درصد). در سطح دوم دانش داوطلبان بطور معنی داری افزایش داشت و میانگین نمره دانش از (02/1± 9/3 به 5/0±6/4) افزایش داشت (1/000 > P) که نشان دهنده موثر بودن ارزشیابی بر اساس 'الگوی کرک پاتریک' بود.
نتیجه گیری: داوطلبان از ابعاد مختلف اجرای برنامه و آموزش دریافت شده، رضایت داشته و دانش آن ها افزایش یافته بود. لذا 'الگوی کرک پاتریک' روش برای ارزشیابی برنامه های آموزشی پیشنهاد می شود.

لینک کمکی