فایل ورد word مقاله پيش‌بيني ميزان فشار خون از روي سبک زندگي، سبک‌هاي اسنادي و سن در بيماران سرپائي آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله پيش‌بيني ميزان فشار خون از روي سبک زندگي، سبک‌هاي اسنادي و سن در بيماران سرپائي آذربايجان غربي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله پيش‌بيني ميزان فشار خون از روي سبک زندگي، سبک‌هاي اسنادي و سن در بيماران سرپائي آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله پيش‌بيني ميزان فشار خون از روي سبک زندگي، سبک‌هاي اسنادي و سن در بيماران سرپائي آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله پيش‌بيني ميزان فشار خون از روي سبک زندگي، سبک‌هاي اسنادي و سن در بيماران سرپائي آذربايجان غربي :


تعداد صفحات : 9

مقدمه: سبک زندگی سالم و سبک‌های اسنادی درونی از جمله متغیرهایی هستند که بر بسیاری از جنبه‌های زندگی تأثیر می‌گذارند و در کنترل فشار خون نقش اساسی دارند. هدف مطالعه حاضر، پیش بینی پرفشاری خون از روی متغیرهای سبک زندگی، سبک اسنادی و سن در بیماران سرپایی آذربایجان غربی است.
روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی استان آذربایجان غربی در پاییز و زمستان 1396 است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی خوشه‌ای می‌باشد. سه شهر (خوی، ارومیه و مهاباد) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و تمام بیماران سرپایی که در روزهای زوج به این مراکز مراجعه می‌کردند، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (353 نفر). ابزارهای پژوهش شامل ترازو، فشار سنج خون، 'پرسشنامه سبک زندگی لعلی' (Lali"s Life Style Questionnaire) و برای سنجش سبک اسنادی از 'پرسشنامه منبع کنترل راتر' (Rotter"s Locus of Control) استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها در مطالعات قبلی اثبات شده است. داده‌ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد.
یافته‌ها: بین متغیرهای منبع کنترل درونی و سن (01/0≥P) و متغیرهای کنترل وزن و تغذیه، سلامت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد مخدر با فشار خون (05/0≥P) همبستگی وجود داشت. بین خرده مقیاس‌های پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و سلامت محیطی مربوط به متغیر سبک زندگی با پرفشاری خون همبستگی وجود نداشت. متغیرهای سبک زندگی (کنترل وزن، سلامت روان، اجتناب از مصرف دارو)، منبع کنترل درونی و سن به طور معنی داری توانستند 7/17 درصد از تغییرات فشار خون بیماران سرپایی را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: کنترل وزن و تغذیه، سلامت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد مخدر، و منبع کنترل درونی با پرفشاری خون همبستگی معکوس داشتند. این متغیرها در کنترل خود فرد هستند لذا با کنترل آن‌ها می‌توان فشار خون را کنترل کرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برای کاهش فشار خون، سبک اسنادی درونی برای رویدادهای مثبت تقویت شود تا از مصرف دارو به طور خود سر و نیز افزایش وزن پیشگیری شود.

لینک کمکی