فایل ورد word مقاله همبستگي تمايزيافتگي خود و نوروزگرايي با طلاق عاطفي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله همبستگي تمايزيافتگي خود و نوروزگرايي با طلاق عاطفي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله همبستگي تمايزيافتگي خود و نوروزگرايي با طلاق عاطفي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله همبستگي تمايزيافتگي خود و نوروزگرايي با طلاق عاطفي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله همبستگي تمايزيافتگي خود و نوروزگرايي با طلاق عاطفي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: طلاق عاطفی مهم‌ترین عامل تزلزل خانواده و موجب شکاف عاطفی خانواده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین تمایزیافتگی و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متأهل شهر آزادشهر در سال 1396 انجام گرفت.
روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 278 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها نیز از 'سیاهه خود تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر' (Skowron & Friedlander The Differentiation of Self Inventory)، 'سیاهه پنج عاملی شخصیت نئو' (NEO Five-Factor Personality Inventory) و همچنین 'پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن' (Gottman Emotional Divorce Questionnaire) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره متغیرهای خود تمایزیافتگی، نوروزگرایی و طلاق عاطفی، به ترتیب، 76/10±105، 25/1±24/16 و 21/5±58/8 به دست آمد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نیز نشان دادکه که میان خود تمایزیافتگی و طلاق عاطفی همبستگی منفی وجود داشت. از میان ابعاد مختلف خودتمایز یافتگی، رابطه بین سه متغیر 'واکنش عاطفی'، 'گسلش عاطفی' و 'آمیختگی با دیگران' با طلاق عاطفی مثبت بود. بعلاوه، همبستگی بین'موقعیت مواضع شخصی' با طلاق عاطفی، منفی بود. در نهایت نیز مشخص گردید که میان نوروزگرایی و طلاق عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با افزایش خود تمایز یافتگی و کاهش نوروزگرایی، میزان طلاق عاطفی در زوجین کاهش می‌یابد. همچنین میانگین بالای نمره کسب شده در طلاق عاطفی، علائم طلاق عاطفی در میان پاسخگویان مشهود می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد دوره‌های آموزشی در رابطه با صفات روانی مخرب نوروزگرایی و عواقب آن برای دانشجویان برگزار گردد.

لینک کمکی