فایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليز :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: همودیالیز در نارسایی مزمن کلیوی، منجر به تحت تآثیر قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بیماران و بروز اختلالاتی چون اضطراب، افسردگی و تنش می‌شود. با توجه به نقش قابل توجه عوامل روان شناختی در فرایند درمان و بهبود بیماران، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی 'درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی' بر اضطراب، افسردگی و تنش بیماران کلیوی تحت همودیالیز اجرا شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان ولیعصر و بهمن شهر زنجان بودند. 20 بیمار به صورت هدفمند مبتنی بر معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. سپس با جایگزینی تصادفی 10 نفر در گروه 'درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی' و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از 'مقیاس افسردگی، اضطراب و تنش'(DASS-21 Depression Aفایل ورد word مقاله اثربخشي "درمان واقعيت مجازي به همراه آروماتراپي" بر علائم اضطراب، افسردگي و تنش بيماران کليوي تحت همودياليزiety and Stress Scale-21) استفاده شد. روایی پرسشنامه بوسیله مدرسین گروه مشاوره تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. جهت انجام مداخله بیماران گروه تحت درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی به مدت 8 جلسه 1 ساعته پس از وصل شدن بیمار به دستگاه دیالیز دستمال آغشته به سه قطره اسانس گیاه لاواندولا به یقه بیمار الصاق شد و از بیمار درخواست می‌شد که به صورت معمول تنفس کند و همزمان با این درمان و در همان جلسات، درمان واقعیت مجازی با استفاده از عینکی که بر روی چشم بیمار قرار گرفت انجام شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. داده‌ها بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که پس از انجام مداخله، نمرات هر سه زیر مقیاس افسردگی، اضطراب و تنش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد (01/0 > P).
نتیجه گیری: 'درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی' به عنوان روش درمانی مؤثری در کاهش علائم افسردگی، اضطراب و تنش بیماران کلیوی تحت همودیالیز محسوب می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود درمانگران و متخصصین از نتایح پژوهش حاضر در راستای ارتقا سلامت بیماران استفاده نمایند.

لینک کمکی