فایل ورد word مقاله بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي تاب آوري بر تنش پرستاري در کارکنان پرستاري بيمارستان‌هاي استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي تاب آوري بر تنش پرستاري در کارکنان پرستاري بيمارستان‌هاي استان گلستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي تاب آوري بر تنش پرستاري در کارکنان پرستاري بيمارستان‌هاي استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي تاب آوري بر تنش پرستاري در کارکنان پرستاري بيمارستان‌هاي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي تاب آوري بر تنش پرستاري در کارکنان پرستاري بيمارستان‌هاي استان گلستان :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: پرستاران به سبب مواجهه روزمره با تنش بالای شغلی، نیازمند استفاده از روش‌های مقابله با تنش هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های تاب آوری بر تنش پرستاری کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان‌های استان گلستان انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است. شرکت کنندگان شامل کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان‌های استان گلستان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه‌ای وارد مطالعه شدند. نمونه‌ها در دو گروه آزمون و شاهد هر گروه به تعداد 40 نفر بودند. گروه آزمون تحت یک کارگاه آموزشی 4 جلسه‌ای در زمینه مهارت‌های تاب¬آوری قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها یک ابزار دو قسمتی شامل سؤالات جمعیت شناختی و 'مقیاس تنش پرستاری' (Nursing Stress Scale) استفاده شد. این ابزارتوسط شرکت کنندگان قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شد. پایایی این مقیاس قبل از اجرای مداخله به روش الفای کرونباخ تأیید شد. داده‌های گرد آوری شده با استفاده نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.
یافته‌ها: در گروه آزمون تفاوت میانگین نمره کل تنش پرستاری قبل و بعداز آموزش تاب آوری بترتیب 05/101، 50/93 یوده است. پس از مداخله آموزش مهارت‌های تاب آوری بین دوگروه آزمون و شاهد نیز در متغیر تنش پرستاری تفاوت معناداری بدست آمد. به عبارت دیگر، مداخله به طور معناداری باعث کاهش تنش پرستاری (141/108 = f، 001/0P
نتیجه گیری: آموزش مهارت‌های تاب آوری باعث کاهش تنش در کارکنان پرستاری شد. آموزش این مهارت برای کارکنان پرستاری پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی