فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: امروزه استفاده از ظرفیت‌های راهبردی می‌تواند، مسیر توسعه ورزش در دانشگاه را به خوبی ترسیم کند. مطالعه حاضر با هدف فایل ورد word مقاله طراحي راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تمامي سطوح سازماني انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی و جامعه آماری در چندین گروه بود. در مرحله اولیه جهت بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و همچنین شناسایی مأموریت، چشم انداز و ارزش‌های ورزش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از روش دلفی استفاده شد. روش نمونه گیری گلوله برفی تا حد رسیدن به اشباع نظری، انجام شد. در این مرحله تعداد 55 نفر به عنوان نمونه از مدیران و نخبگان و کارشناسان مشخص گردیدند. در مرحله دوم، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی (Strengths, Weakness) و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی (Opportunities, Threats) روش سوات، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، کارکنان، مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. بر حسب جدول تعداد نمونه مورگان تعداد 346 دانشجو بر حسب انتخاب تصادفی ساده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تعداد 3484 نفر، انتخاب شدند. در مرحله دوم 27 مدرس و 28 کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامه مطالعه حاضر ابزار پژوهشگر ساخته 'پرسشنامه سوات' (SWOT Questionnaire) که شامل عوامل داخلی سوات (نقاط قوت وضعف) و عوامل خارجی سوات (فرصت‌ها و تهدیدها) بود. به منظور بررسی داده‌ها از روش وزن دهی و روش‌های آماری مربوط به سوات نظیر ماتریس قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (ماتریس SPACE) استفاده شد.
یافته‌ها: پایین بودن سطح علاقه دانشجویان مرد به ورزش و فعالیت‌های بدنی با ضریب نهایی 412/0 مهم‌ترین نقطه ضعف ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود همچنین افزایش اهمیت انجام ورزش و فعالیت‌های بدنی در سطح جامعه با ضریب نهایی 476/0 مهم‌ترین فرصت ورزش مشخص گردید.
نتیجه گیری: راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در منطقه راهبرد محافظه کارانه قرار گرفت. لذا پیشنهاد می‌شود، به منظور توسعه ورزش، اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف بعمل آید.

لینک کمکی