فایل ورد word مقاله مقايسه تاثير آرامبخشي پروپوفول - کتامين با پروپوفول – فنتانيل در جراحي کاتاراکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه تاثير آرامبخشي پروپوفول - کتامين با پروپوفول – فنتانيل در جراحي کاتاراکت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه تاثير آرامبخشي پروپوفول - کتامين با پروپوفول – فنتانيل در جراحي کاتاراکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مقايسه تاثير آرامبخشي پروپوفول - کتامين با پروپوفول – فنتانيل در جراحي کاتاراکت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مقايسه تاثير آرامبخشي پروپوفول - کتامين با پروپوفول – فنتانيل در جراحي کاتاراکت :


تعداد صفحات : 14

مقدمه: با توجه به اهمیت آرام بخشی مناسب در عمل جراحی آب مروارید، این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو نسبت مختلف ترکیب پروپوفول کتامین( کتوفول ) به انجام رسید.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ایجاد آرام بخشی مناسب در عمل جراحی آب‌مروارید، این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آرام‌بخشی کتامین-پروپوفول(کتوفول) با فنتانیل-پروپوفول(فنتوفول) در عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون انجام گرفت.
روش‌ بررسی: در یک مطالعه کار آزمایی بالینی، 84 بیمار کاندید عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون، در به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. القاء آرام‌بخشی در گروه اول با ترکیب کتامین-پروپوفول و گروه دوم با ترکیب فنتانیل-پروپوفول انجام گرفت. عمق آرام بخشی (با معیار رامسی) و پارامترهای همودینامیک در طی عمل و ریکاوری و رضایتمندی بیمار و جراح در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.
یافته‌ها: دو گروه تحت مطالعه ازنظر متغیرهای پایه، دموگرافیک، شاخص آرام‌بخشی و رضایت بیمار و جراح اختلاف معنادار نداشتند برابر نتایج مطالعه، پارامترهای همودینامیک و اسکور آرام بخشی در طی مدت عمل و ریکاوری بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نداشت، بین دو گروه ازنظر فشارخون در زمان‌های جراحی و ریکاوری تفاوت معناداری وجود نداشت اما تعداد ضربان قلب در دقیقه 10 عمل و در بدو ورود به ریکاوری در گروه کتوفول به‌طور معنی‌داری بالاتر بود ونیز میانگین اشباع اکسیژن شریانی(Spo2 ) در دقیقه 10 عمل، در گروه کتوفول بالاتر بود. در این مطالعه بیماران دریافت کننده کتوفول با تغییرات همودینامیک کمتری همراه بودند.
نتیجه گیری: هر دو ترکیب از کتامین-پروپوفول و فنتانیل پروپوفول همراه با آرام بخشی مؤثر و رضایت‌مندی بیمار و جراح بودند؛ اما طور کلی، بیماران دریافت‌کننده کتوفول دارای ثبات بیشتر وضعیت همودینامیک بودند.

لینک کمکی