فایل ورد word مقاله تأثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريه‌اي بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعي تلگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تأثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريه‌اي بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعي تلگرام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تأثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريه‌اي بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعي تلگرام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تأثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريه‌اي بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعي تلگرام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تأثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريه‌اي بر کاهش التهاب لثه زنان باردار: کاربرد شبکه اجتماعي تلگرام :


تعداد صفحات : 13

زمینه و هدف: التهاب لثه در زنان باردار شیوع بالایی داشته و برنامه‌های آموزشی بهبود کمی در آن حاصل کرده‌اند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای بر کاهش التهاب لثه‌ای زنان باردار از طریق شبکه اجتماعی تلگرام بود.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1397 در شهر سنندج در غرب ایران انجام گرفت. 160 زن باردار در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله پرسشنامه دوبخشی شامل متغیرهای دموگرافیک و سازه‌های الگوی فرانظریه‌ای را تکمیل کردند. برنامه آموزشی از طریق تلگرام ارائه و بعد از 24 هفته اثر آن بر کاهش التهاب لثه ارزیابی گردید. شاخص لثه‌ای 160 زن باردار قبل و بعد از مداخله ثبت شد. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 21 گردید و با استفاده از آزمون‌های کای اسکور، تی مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه آنالیز شد.
یافته‌ها: در گروه آزمون بعد از مداخله 67.5% (در مقابل 16.6% گروه کنترل) رفتار تمیز کردن دندان را انجام ‌دادند (0.01P). بعد از برنامه آموزشی میانگین نمره فواید درک شده (01/0P) و شاخص لثه‌ای (0.05P) در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف آماری معناداری داشت (0.01P).
نتیجه‌گیری: آموزش مرتبط به سلامت دهان در بیماران مبتلا به التهاب لثه می‌تواند در کاهش شاخص لثه‌ای مؤثر باشد. شبکه اجتماعی تلگرام به‌عنوان ابزار آموزشی الکترونیکی در این آموزش مفید بوده و می‌تواند وضعیت بیماران مبتلا به بیماری‌های دهان را بهبود بخشد.

لینک کمکی