فایل ورد word مقاله بررسي حذف کلرپيريفوس با استفاده از کامپوزيت کيتوزان گرافن اکسايد از محلول آبي: مطالعه سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي حذف کلرپيريفوس با استفاده از کامپوزيت کيتوزان گرافن اکسايد از محلول آبي: مطالعه سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي حذف کلرپيريفوس با استفاده از کامپوزيت کيتوزان گرافن اکسايد از محلول آبي: مطالعه سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله بررسي حذف کلرپيريفوس با استفاده از کامپوزيت کيتوزان گرافن اکسايد از محلول آبي: مطالعه سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله بررسي حذف کلرپيريفوس با استفاده از کامپوزيت کيتوزان گرافن اکسايد از محلول آبي: مطالعه سينتيک، ايزوترم و ترموديناميک :


تعداد صفحات : 26

زمینه و هدف: سموم حشره کش یکی از مهم‌ترین آلاینده های آبی هستند. کلرپیریفوس یکی از آفت کش های مهم فسفره است که به‌طور گسترده در کشاورزی استفاده می شود که ورود آن به منابع آب اثرات زیان باری برای سلامت انسان و محیط‌زیست دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی حذف کلرپیریفوس با استفاده از کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید از محلول آبی می باشد.
روش بررسی: تعیین مشخصات جاذب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)، طیف‌سنجی مادون‌قرمز فوریه (FTIR) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. سپس تأثیر پارامترهای مختلف با هدف به دست آوردن شرایط بهینه برای انجام فرآیند جذب ازجمله، دوز جاذب، زمان تماس،pH، غلظت اولیه کلرپیریفوس و دما مطالعه شد. سپس pH بهینه در شرایط ثابت برای فرآیند مورد مطالعه تعیین گردید. سپس معادلات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب مورد بررسی قرار گرفت. کلرپیریفوس با روش کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد.
یافته‌ها: بیشترین راندمان جذب در 5 pH=، زمان تماس 60 دقیقه، میزان جاذب g/L 0.8 ، دمای 25 و غلظت mg/l 1 برای کلرپیریفوس 93% مشاهده شد. نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه‌دو و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کند. بررسی پارامترهای ترمودینامیکی بیانگر آن است که، فرآیند جذب کلرپیریفوس بر روی جاذب کیتوزان گرافن اکساید گرماگیر بوده است. در بررسی ترمودینامیک واکنش نشان داد مقادیر مثبت ΔH و مقادیر منفی ΔS واکنش ها به ترتیب اندوترمی و خود به خودی است.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که کامپوزیت کیتوزان گرافن اکساید می‌تواند به‌عنوان جـاذب مناسبی برای حذف کلرپیریفوس از محلول های آبی باشد.

لینک کمکی