فایل ورد word مقاله ارزيابي روش CarbaNP براي شناسايي سريع ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي کارباپنماز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارزيابي روش CarbaNP براي شناسايي سريع ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي کارباپنماز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارزيابي روش CarbaNP براي شناسايي سريع ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي کارباپنماز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله ارزيابي روش CarbaNP براي شناسايي سريع ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي کارباپنماز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله ارزيابي روش CarbaNP براي شناسايي سريع ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا مولد آنزيم هاي کارباپنماز :


تعداد صفحات : 16

سابقه و هدف: اخیرا افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های کارباپنم در بین باکتری سودوموناس آئروژینوزا موجب نگرانی‌هایی در بیمارستان‌ها شده است. روش CarbaNP (Cnpt) به منظور شناسایی آنزیم‌های کارباپنمازها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از این مطالعه استفاده از روش CarbaNP برای شناسایی سریع ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزای مولد آنزیم‌های کارباپنماز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تعداد 97 نمونه بالینی از بیمارستان‌های آموزشی شهر همدان از آبان 1396 تا اردیبهشت 1397 جمع‌آوری شد.آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله ها به روش دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری نمونه‌ها نسبت به ایمیپنم، با استفاده از نوار E test انجام شد. جهت شناسایی آنزیم‌های کارباپنماز، از روش CDT (combined disc test)، MHT (Modified Hodge Test) و CarbaNP و روش PCR (Polymerase chain raection ) استفاده شد. در نهایت آنالیز آماری تمامی داده‌ها با استفاده ازنرم‌افزار SPSS (Version 16) مورد بررسی قرارگرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد، بیشترین و کمترین میزان مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های سفتریاکسون 65 (67 درصد) و پیپراسیلین-تازوباکتام 38 (2/39 درصد) مشاهده شد، از میان 97 ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا، 49 (51/50 درصد) ایزوله با تست PCR برای ژن‌های کارباپنماز، مثبت شدند که از این میان 48 (95/97 درصد) ایزوله از نظر تست CarbaNP مثبت بودند.از میان 48 (48/49 درصد) ایزوله‌ای که نتایج PCR منفی داشتند، 48 (100 درصد) ایزوله‌ها تست CarbaNP منفی داشتند. بنابراین حساسیت و اختصاصیت این تست در مقایسه با روش PCR به ترتیب100 درصد و 98 درصد بود.
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که CarbaNP یک روش سریع،ارزان و دارای حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی جهت شناسایی ایزوله‌های مولد آنزیم‌های کارباپنماز می‌باشد.

لینک کمکی