فایل ورد word مقاله مقايسه تأثير سرماي موضعي و مکيدن غير مغذي بر درد ناشي از تزريق واکسن هپاتيت "ب" در نوزاد: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه تأثير سرماي موضعي و مکيدن غير مغذي بر درد ناشي از تزريق واکسن هپاتيت "ب" در نوزاد: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه تأثير سرماي موضعي و مکيدن غير مغذي بر درد ناشي از تزريق واکسن هپاتيت "ب" در نوزاد: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مقايسه تأثير سرماي موضعي و مکيدن غير مغذي بر درد ناشي از تزريق واکسن هپاتيت "ب" در نوزاد: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مقايسه تأثير سرماي موضعي و مکيدن غير مغذي بر درد ناشي از تزريق واکسن هپاتيت "ب" در نوزاد: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده :


تعداد صفحات : 16

سابقه و هدف: معمولی‌ترین فرایندهای دردناک در نوزادان نمونه‌گیری خون و واکسیناسیون است. علی‌رغم این که درد ناشی از واکسیناسیون کوتاه و خفیف است، می‌تواند عوارض طولانی مدت داشته باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر سرمای موضعی و مکیدن غیر مغذی بردرد ناشی ازواکسیناسیون درنوزادان صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه کارآزمایی بالینی روی 113 نوزاد ترم انجام گردید. نوزادان به روش تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول، ژل خنک‌کننده طی90 ثانیه بر روی موضع قرارداده وتزریق واکسن انجام شد. درگروه دوم، عمل مکیدن انگشت به مدت2 دقیقه قبل وحین تزریق تامین شد. گروه کنترل طبق برنامه معمول واکسیناسیون صورت گرفت. بررسی شدت درد با معیار NIPS و مدت زمان گریه از کورنومتر استفاده شد. تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های من‌ویتنی، مجذور‌کای،t ‌مستقل و سیر زمانی Repeated measure)) با نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.
یافته‌ها: سه گروه از نظر شدت درد در لحظه ورود سوزن (002/0p=) و فاصله 30 ثانیه از لحظه ورود سوزن به داخل عضله اختلاف معنی‌داری داشتند (0001/0P=). این تفاوت بین گروه‌های ژل خنک‌کننده با کنترل ومکیدن غیرمغذی با کنترل می‌باشد. بین سه گروه از نظر مدت گریه ناشی از ورود سوزن داخل عضله اختلاف معنی دار وجود ندارد (454/0=P) هرچند میانگین مدت گریه درگروه ژل خنک‌کننده (8/39 ثانیه) نسبت به گروه های مکیدن غیرمغذی (3/42 ثانیه) و کنترل (7/52 ثانیه) کم‌تر است.
استنتاج: هردو روش استفاده از سرمای موضعی ومکیدن غیر مغذی در کاهش شدت درد موثر است. این مداخله کاربردی و آسان است و با به کارگیری می‌توان تاثیر منفی درد در نوزادان را به حداقل رساند.

لینک کمکی