فایل ورد word مقاله کارايي فرآيند لخته سازي الکتريکي با جريان مستقيم در تصفيه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله کارايي فرآيند لخته سازي الکتريکي با جريان مستقيم در تصفيه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله کارايي فرآيند لخته سازي الکتريکي با جريان مستقيم در تصفيه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله کارايي فرآيند لخته سازي الکتريکي با جريان مستقيم در تصفيه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله کارايي فرآيند لخته سازي الکتريکي با جريان مستقيم در تصفيه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهاي آلومينيومي :


تعداد صفحات : 18

سابقه و هدف: کشتارگاه مرغ از مراکز تولید فاضلاب با بار آلودگی بالا می باشد و در صورت عدم تصفیه مناسب می‌تواند آلودگی های فراوانی را در محیط ایجاد کند. مطالعه حاضر با هدف کارایی فرآیند لخته سازی الکتریکی با جریان مستقیم در تصفیه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهای آلومینیومی انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بوده که به صورت پایلوت بر روی پساب کشتارگاه مرغ انجام پذیرفت. در این آزمایش از جریان مستقیم و چهار الکترود آلومینیومی که با فاصله دو سانتی متر از هم به حالت تک قطبی قرار داشتند، استفاده شد سپس درصد حذف بار آلی پساب( COD و BOD5 )و تغییرات pH در اختلاف پتانسیل 6، 12 و 18 ولت، pH 3، 5، 7 و 9 و مدت زمان واکنش 10، 30، 60 و 90 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که راندمان حذف در حالت بهینه در اختلاف پتانسیل12 ولت،pH برابر 7 و زمان 45 دقیقه، برای COD و BOD5 به ترتیب برابر با 86/84 درصد و 93/88 درصد حاصل شد. هم چنین pH نهایی 47/ 8 به دست آمد.
استنتاج: در مجموع می‌توان گفت که فرآیند لخته سازی الکتریکی می‌تواند به عنوان یک فرآیند ترکیبی با کارایی بالا در حذف بارآلی پساب کشتارگاه به کار رود. استفاده از این تکنیک می‌تواند پسابی منطبق بر استانداردهای تخلیه تولید نماید.

لینک کمکی