فایل ورد word مقاله تثبيت زيستي دي اکسيدکربن حاصل از احتراق نفت سفيد و توليد همزمان زيست توده توسط ريزجلبک اسپيرولينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تثبيت زيستي دي اکسيدکربن حاصل از احتراق نفت سفيد و توليد همزمان زيست توده توسط ريزجلبک اسپيرولينا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تثبيت زيستي دي اکسيدکربن حاصل از احتراق نفت سفيد و توليد همزمان زيست توده توسط ريزجلبک اسپيرولينا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تثبيت زيستي دي اکسيدکربن حاصل از احتراق نفت سفيد و توليد همزمان زيست توده توسط ريزجلبک اسپيرولينا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تثبيت زيستي دي اکسيدکربن حاصل از احتراق نفت سفيد و توليد همزمان زيست توده توسط ريزجلبک اسپيرولينا :


تعداد صفحات : 17

سابقه و هدف: دی‌اکسیدکربن عامل اصلی اثر گلخانه‌ای است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و زغال‌سنگ موجب رشد ریزجلبک‌ها می‌شود. در این مطالعه به تعیین میزان حذف دی‌اکسیدکربن حاصل از احتراق نفت سفید پرداخته شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش‌ها با ساخت فتوبیوراکتور و تزریق هوا و گاز احتراق به‌صورت جداگانه به محیط کشت فاقد منبع کربن، انجام شد. جریان گاز عبوری (از راکتور) 5/1 لیتر بر دقیقه بود. منبع نور با چهار عدد لامپ فلورسنت با شدت روشنایی 10 کیلولوکس در دو حالت دائم و متناوب تامین شد. غلظت دی‌اکسیدکربن ورودی به راکتور در محدوده580 تا 6000 قسمت در میلیون انتخاب و به روش NDIR اندازه‌گیری شد. غلظت اولیه جلبک 20 میلی‌گرم در لیتر بود. میزان تولید زیست توده در مراحل مختلف آزمایش اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: میزان تولید جلبک با دی‌اکسیدکربن هوا و احتراق نفت سفید حاوی5500 قسمت در میلیون دی‌اکسیدکربن پس از 8 روزبا تابش نور متناوب به‌ترتیب به 07/0 و 41/0 گرم در لیتر در روز و غلظت زیست توده به‌ترتیب به 25/0 و 63/1 گرم در لیتر رسید. فاکتور تثبیت دی‌اکسیدکربن در غلظت 580 تا 5500 قسمت در میلیون با تابش نور متناوب در دامنه 27/2 تا 03/4 درصد ثبت شد. غلظت زیست توده در نور متناوب نسبت به نور دائم 15 درصد کمتر بود و در غلظت دی‌اکسیدکربن 5500 قسمت در میلیون و نور دائم به 91/1 گرم در لیتر رسید.
استنتاج: در این مطالعه توانایی فتوبیوراکتور در حذف دی‌اکسیدکربن تایید شد. هم چنین افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در گاز احتراق، در افزایش تولید زیست توده نقش دارد.

لینک کمکی