فایل ورد word مقاله ارزيابي نگرش کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهرستان آمل نسبت به مولفه هاي فرهنگ ايمني بيمار و بررسي رضايتمندي بيماران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله ارزيابي نگرش کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهرستان آمل نسبت به مولفه هاي فرهنگ ايمني بيمار و بررسي رضايتمندي بيماران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله ارزيابي نگرش کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهرستان آمل نسبت به مولفه هاي فرهنگ ايمني بيمار و بررسي رضايتمندي بيماران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله ارزيابي نگرش کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهرستان آمل نسبت به مولفه هاي فرهنگ ايمني بيمار و بررسي رضايتمندي بيماران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله ارزيابي نگرش کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهرستان آمل نسبت به مولفه هاي فرهنگ ايمني بيمار و بررسي رضايتمندي بيماران :


تعداد صفحات : 13

سابقه و هدف: توجه به ایمنی از مهم‌ترین شاخص‌های مراکز بهداشتی درمانی است و یک ارتباط مثبت بین فرهنگ ایمنی بیمار و بهبود پیامدهای سلامت وجود دارد هم چنین در کنار آن شناخت عوامل موثر در رضایتمندی مراجعین در ارتقای کیفیت مراقبت‌ها موثر می باشد.این مطالعه برای ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل و هم چنین برای بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به این مراکز صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است.211 نفر از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان آمل ار اسفند 1396 تا خرداد 1397مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه MOSPSC بود که 12 بعد از فرهنگ ایمنی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در کنار آن 211 نفر از مراجعین به همان مراکز با پرسشنامه SERVQUAL که ارزیابی‌کننده کیفیت خدمات از طریق رضایت مراجعین می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با نرم‌افزار spss22 مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نگرش مثبت در کارکنان در مورد کل ابعاد 82 درصد بود. بیش‌ترین نگرش مثبت نسبت به بعد پی‌گیری (85 درصد) و کم‌ترین آن در مورد بعد ارزیابی کلی کیفیت و ایمنی(59 درصد) وجود داشت. در مورد رضایتمندی مراجعین، میزان رضایت به طور کلی (79 درصد) بود. بیش‌ترین بعد رضایت، اعتماد (88 درصد) و کم‌ترین آن بعد دسترسی به پزشک (18 درصد) بود.
استنتاج: فراهم کردن پرسنل کافی و تهیه استانداردهای کاری برای پرسنل و تخصیص منابع کافی برای بهبود کیفیت و مراقبت از طرف مدیران می تواند به ارتقای فرهنگ ایمنی در مراکز بهداشتی درمانی کمک کند. در مورد رضایتمندی مراجعین، راهبرد مشارکتی با کارکنان و شناخت ادراکات و انتظارات مراجعین توسط مدیران جهت بهبود میزان رضایتمندی مراجعین مفید می باشد.

لینک کمکی