فایل ورد word مقاله عوامل موثر برمدت زمان تشخيص ديابت نوع 2 تا ابتلا به رتينوپاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله عوامل موثر برمدت زمان تشخيص ديابت نوع 2 تا ابتلا به رتينوپاتي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله عوامل موثر برمدت زمان تشخيص ديابت نوع 2 تا ابتلا به رتينوپاتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله عوامل موثر برمدت زمان تشخيص ديابت نوع 2 تا ابتلا به رتينوپاتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله عوامل موثر برمدت زمان تشخيص ديابت نوع 2 تا ابتلا به رتينوپاتي :


تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مدت زمان تشخیص دیابت نوع 2 تا ابتلا به رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کوهورت آینده نگر تاریخی تعداد 728 بیمار که به کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری مراجعه کرده‌اند مورد بررسی و از نظر ابتلا به رتینوپاتی مورد پیگیری قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌رگرسیون وایبل زمان- شکست شتابیده و با نرم افزار 12Stata و در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین و میانه زمان تا ابتلا به رتینوپاتی به ترتیب 24/17و 15سال گزارش شد. تعداد 304 بیمار (8/41 درصد) به رتینوپاتی مبتلا و 424 بیمار (2/58 درصد) به عنوان مشاهدات سانسور از راست در نظر گرفته شدند. میزان بروز رتینوپاتی بر حسب شخص سال، 5/40 در 1000و میزان بروزپنج ساله رتینوپاتی از 5 تا 25 سال پیگیری به ترتیب برابر با 7، 15، 41،24 و 49 درصد بوده است. نتایج حاصل از رگرسیون وایبل زمان- شکست شتابیده نشان داد متغیرهای سن بیماران شامل سن در زمان تشخیص دیابت (001/0> P) ، سن در اولین مراجعه بیمار (001/0>P) سابقه نفروپاتی (012/0=P)، سابقه پرفشاری خون(001/0>P) و میزان هموگلوبین A1c (034/0=P) از عوامل تاثیر گذار بر مدت زمان تا ابتلا به رتینوپاتی می‌باشند.
استنتاج: با توجه به یافته های این مطالعه با تشخیص زودرس دیابت و کنترل پرفشاری خون و نیز قند خون و انجام معاینات دوره ای و منظم جهت تشخیص زود هنگام نفروپاتی می توان مدت زمان تا ابتلا به رتینوپاتی را به تعویق انداخت.

لینک کمکی