فایل ورد word مقاله تاثير کروسين بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو مغز موش صحرايي دميلينه شده با اتيديوم برومايد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تاثير کروسين بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو مغز موش صحرايي دميلينه شده با اتيديوم برومايد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تاثير کروسين بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو مغز موش صحرايي دميلينه شده با اتيديوم برومايد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تاثير کروسين بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو مغز موش صحرايي دميلينه شده با اتيديوم برومايد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تاثير کروسين بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو مغز موش صحرايي دميلينه شده با اتيديوم برومايد :


تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات کروسین (Cr) بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مغز، در مدل حیوانی دمیلینه شده با ترزیق اتیدیوم بروماید (EB) داخل بطن چهارم مغز بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مداخله ای و با طرح تجربی انجام گرفت. حیوانات به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند. تجویز Cr بلافاصله روز بعد از تزریق EB به مدت 21 روز انجام شد. مقادیر متغیرهای گلوتاتیون پرکسیداز (GPx)، سوپراکسیدیسموتاز (SOD) و مالون دی آلدئید (MDA) مغزی در دو مرحله قبل و بعد از دریافت Cr اندازه گیری و با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنوا تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از تیمار باCr سطوح GPx، SOD و MDA در گروه دریافت کننده mg/kg 100Cr به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0p). اثرات Cr وابسته به دوز بود به‌طوری که گروه 100Cr بهترین نتیجه را نشان داد و دوزهای دیگر تاثیر معنی‌داری بر شاخص‌ها نداشتند(05/0p).
استنتاج: بر اساس نتایج حاضر، تاثیرات آنتی اکسیدانی Cr وابسته به دوز بوده و می‌توان از Cr به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی در ملاحظات و مدیریت درمانی بیماران MS استفاده کرد.

لینک کمکی