فایل ورد word مقاله مقايسه خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم، دکونکس، آويشن و آرتيمزياروي سطح دنچر هايکامل رزين آکريلي: مطالعه آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله مقايسه خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم، دکونکس، آويشن و آرتيمزياروي سطح دنچر هايکامل رزين آکريلي: مطالعه آزمايشگاهي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله مقايسه خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم، دکونکس، آويشن و آرتيمزياروي سطح دنچر هايکامل رزين آکريلي: مطالعه آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله مقايسه خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم، دکونکس، آويشن و آرتيمزياروي سطح دنچر هايکامل رزين آکريلي: مطالعه آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله مقايسه خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلريت سديم، دکونکس، آويشن و آرتيمزياروي سطح دنچر هايکامل رزين آکريلي: مطالعه آزمايشگاهي :


تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونی‌کننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کم‌تر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونی‌کننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونی‌کنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس ازاعمال چهارماده ضدعفونی‌کننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیش‌ترین اثرضدعفونی‌کنندگی بود (05/0 P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنی‌دار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش می‌یابد.
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیش‌تر مواد شیمیایی در مدت زمان کم‌تر نسبت به مواد طبیعی می‌باشد ولی در زمان طولانی‌تر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.

لینک کمکی