فایل ورد word مقاله وضعيت افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان مبتلا به افسردگي تحت درمان با سيتالوپرام و روان درماني حمايتي گروهي در شش ماه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله وضعيت افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان مبتلا به افسردگي تحت درمان با سيتالوپرام و روان درماني حمايتي گروهي در شش ماه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله وضعيت افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان مبتلا به افسردگي تحت درمان با سيتالوپرام و روان درماني حمايتي گروهي در شش ماه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله وضعيت افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان مبتلا به افسردگي تحت درمان با سيتالوپرام و روان درماني حمايتي گروهي در شش ماه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله وضعيت افسردگي، اضطراب و کيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان مبتلا به افسردگي تحت درمان با سيتالوپرام و روان درماني حمايتي گروهي در شش ماه :


تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت افسردگی به عنوان یک اختلال شایع روان پزشکی در مبتلایان به سرطان پستان، این مطالعه با هدف پیگیری شش ماهه بیماران سرطان پستان مبتلا به افسردگی دریافت کننده سیتالوپرام و روان درمانی گروهی انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کارازمایی بالینی آینده نگر، بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان دارای افسردگی صورت گرفت. به 20 بیمار روزانه 40-20 میلی‌گرم سیتالوپرام و20 بیمار دیگر علاوه بر درمان دارویی مذکور تحت 8 جلسه روان درمانی گروهی قرار گرفتند. بیماران در بدو مطالعه و در ماه 6 ام درمان، با پرسشنامه HADS و کیفیت زندگی WHO-QOL BREF ارزیابی شدند و در نهایت نتایج درمانی و کیفیت زندگی دو گروه با استفاده از آزمون آماری t-test مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین امتیاز افسردگی HADS در بدو مطالعه در گروه مورد روان درمانی 19/2±05/12 بوده که پس از مداخله به 06/2±05/2 (در ماه 6)کاهش یافت. میانگین امتیاز اضطراب HADS در بدو مطالعه 90/2±25/13 بود که پس از مداخله به 42/2 ±55/4 (در ماه 6) کاهش یافت (05/0P). نتایج نشان داد که امتیاز کیفیت زندگی به طور کلی پس از درمان ترکیبی سیتالوپرام و روان درمانی گروهی از 82/40 به 86/80 در ماه ششم پس از درمان رسیده است، در حالی که در گروه تحت درمان با سیتالوپرام تغییر مختصری مشاهده شد (001/0 P).
استنتاج: سیتالوپرام و روان درمانی گروهی در بهبود افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی و پیگیری 6 ماهه پس از درمان مبتلایان به سرطان پستان تاثیر معنی داری داشته است.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2015063022991IRCT

لینک کمکی