فایل ورد word مقاله تاثير فلاشينگ پيوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وريدي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تاثير فلاشينگ پيوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وريدي محيطي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تاثير فلاشينگ پيوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وريدي محيطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تاثير فلاشينگ پيوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وريدي محيطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تاثير فلاشينگ پيوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وريدي محيطي :


تعداد صفحات : 10

سابقه و هدف: انسداد موجب کاهش طول عمر کاتتر ورید محیطی می‌شود. تکنیک فلاشینگ پیوسته (تزریق حجم مشخصی از محلول در مدت ‌زمان مشخص، قبل و بعد از هر بار تزریق دارو در داخل کاتتر) در مطالعات آزمایشگاهی بر باز ماندن کاتتر مؤثر بوده است. مطالعه حاضر با هدف تأثیر فلاشینگ پیوسته بر مدت ‌زمان باز نگه‌ داشتن کاتتر ورید محیطی در بالین انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 72 بیمار بستری در بخش داخلی و جراحی بیمارستان امام خمینی اسفراین، به‌ طور تصادفی در دو گروه فلاشینگ پیوسته و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه مداخله، 5 میلی‌‌لیتر از محلول نرمال سالین در عرض 5 ثانیه قبل و بعد از تزریق هر دارو در داخل کاتتر، تزریق گردید. در صورت وجود داروی دیگر در همان ساعت، تزریق دارو انجام گرفته و مجددا تکنیک فلاشینگ انجام شد. کاتترها هر 12 ساعت از نظر باز ماندن با استفاده از چک‌ لیست مورد سنجش قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با آزمون‌‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (کای دو، دقیق فیشر و من ویتنی) انجام پذیرفت.
یافته‌ها: سن شرکت‌کنندگان در دو گروه مداخله و کنترل به ترتیب 14/13± 85/41 و 03/14 ±52/45 بود که از نظر آزمون آماری من ویتنی همگن بوده است (219/0P=). در گروه‌‌های مداخله و کنترل به ترتیب 33/33 و 09/11 درصد از کاتترها بعد از 96 ساعت باز باقی ماندند. براساس آزمون کای دو گروه های مداخله و کنترل از نظر نوع باز ماندن کاتترها تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر داشتند (04/0=P).
استنتاج: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌‌توان گفت که فلاشینگ پیوسته راهکار مناسب جهت طولانی نمودن عمر کاتتر محسوب می‌شود.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 4N20141222020394IRCT

لینک کمکی