فایل ورد word مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافيک، نوبت کاري و تقاضاي شغلي بر نگرش ايمني پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافيک، نوبت کاري و تقاضاي شغلي بر نگرش ايمني پرستاران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافيک، نوبت کاري و تقاضاي شغلي بر نگرش ايمني پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافيک، نوبت کاري و تقاضاي شغلي بر نگرش ايمني پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله بررسي تاثير ويژگي هاي دموگرافيک، نوبت کاري و تقاضاي شغلي بر نگرش ايمني پرستاران :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: فرهنگ ایمنی‌بیمار در بیمارستان‌ها برای پیشگیری از بروز آسیب‌های بیماران ضروری است. دراین خصوص نگرش‌ایمنی، یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش فرهنگ‌ایمنی در میان پرستاران است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح نگرش ایمنی پرستاران و بررسی تاثیر ویژگی‌های دموگرافیک، نوبت‌کاری و تقاضای شغلی بر آن بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر در سال 1395 بر روی 325 نفر از پرستاران شهر بابل انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و سازمانی و هم‌چنین پرسشنامه‌های استاندارد نگرش ایمنی (SAQ) و پرسشنامه محتوای شغلی(JCQ) انجام شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون آماری رگرسیون و نرم افزار SPSS v24 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین تقاضای روان شناختی و فیزیکی مربوط به کار پرستاران، به ترتیب 4/9±7/32 و 8/2±8/8 برآورد شد. در میان ابعاد پرسشنامه SAQ، ابعاد شناخت استرس بیش‌ترین میانگین (9/17±6/73) و درک مدیریت کم ترین میانگین (2/16±8/48) را به خود اختصاص داد. هم‌چنین براساس مدل رگرسیونی بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغییرهای نوع بخش، تقاضای روان شناختی و تقاضای فیزیکی‌کار به عنوان عوامل پیش‌بینی‌کننده نگرش ایمنی پرستاران (05/0>P) گزارش شد.
استنتاج: با توجه به اهمیت نگرش ایمنی و پیامدهای آن، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مداخله‌های مهم جهت افزایش نگرش ایمنی در پرستاران می‌تواند تمرکز بر کاهش تقاضاهای روان شناختی و فیزیکی مرتبط با کار باشد. هم‌چنین با توجه به اکتسابی بودن نگرش ایمنی و کنترل رفتارهای غیرایمن از سوی پرستاران، برگزاری دوره‌هایی در این خصوص به مدیریت پرستاری بیمارستان‌های مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی