فایل ورد word پديدارشناسي عوامل موثر بر عدم تاثيرگذاري دوره کارورزي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پديدارشناسي عوامل موثر بر عدم تاثيرگذاري دوره کارورزي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پديدارشناسي عوامل موثر بر عدم تاثيرگذاري دوره کارورزي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پديدارشناسي عوامل موثر بر عدم تاثيرگذاري دوره کارورزي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پديدارشناسي عوامل موثر بر عدم تاثيرگذاري دوره کارورزي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف :در آموزش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دوره کارورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می با شد به دلیل وجود ضعف های موجود در برگزاری این دوره در سال های گذشته ، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر عدم تاثیرگذاری دوره کارورزی دان شجویان دان شگاه فرهنگیان کرمان انجام گرفته ا ست. روش:در این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شنا سی ، برا ساس نمونه گیری مبتنی بر هدف که تعداد 2 دانشجوی فارغ التحصیل گرایش ابتدایی ،4 دانشجوی سال سوم گرایش ابتدایی، 6 دانشجوی سال اخر و 5 ا ستاد راهنما که 6 نفر مرد و 11نفر زن بودند انتخاب شدند داده ها با ا ستفاده ار م صاحبه های حضوری در سال 1396 جمع اوری شدند و به روش تحلیل محتوا تحلیل گردیدند. یافته ها:حاصل تجزیه و تحلیل داده ها 6 درون مایه اصلی می باشد که شامل ناسلامتی در کارورزی ،ولنگاری مدیریت در کارورزی، بی اهمیتی نسبت به دانشجو، استاد راهنما و معلم راهنما،مسموم سازی فضای کارورزی ،عوامل درونی کارورزی و پیامد ان بی تفاوتی در کارورزی می باشد. نتیجه گیری: نتایج و پیامد های حاصل همان بی تفاوتی در کارورزی می با شد در شرایط بی تفاوتی افراد حا ضر در کارورزی ن سبت به وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و تحقق اهداف کارورزی بی اعتنا هستند و وظیفه محوله را با دقت انجام نمی دهند و در ارائه پیشنهاد و ایده برای بهبود شرایط کارورزی حرکتی نمی کنند و از قبول مسئولیت پرهیز می کنند.

لینک کمکی