فایل ورد word برنامه درسي و رويکردهاي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word برنامه درسي و رويکردهاي نوين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word برنامه درسي و رويکردهاي نوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word برنامه درسي و رويکردهاي نوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word برنامه درسي و رويکردهاي نوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

برنامه درسی گذشته ای طولانی ولی تاریخچه ای کوتاه دارد. هرچند مفهوم برنامه درسی به طور ضمن در فعالیت های تربیتی از دوران با ستان وجود دا شته ولی برنامه در سی به عنوان یک حوزه تخصصی مربوط به اوایل قرن بی ستم می با شد. برر سی سیر تحول برنامه در سی به عنوان یک حوزه تخ ص صی ن شان می دهد که واژه برنامه ریزی در سی مبدل به واژه ای کوتاه تری یعنی برنامه در سی شده است و برنامه ریزی با تدوین ازآن حذف شده است. فرایند برنامه درسی در طول تاریخ تحول خود همواره تحت تاثیر رویکردها یا دیدگاه های عمده ای قرار دا شته ا ست اغلب این رویکردها ضمن اینکه تحت تاثیر مبانی علمی برخی از ر شته ها قرار دا شته اند، هر یک به نوعی در اهداف، محتوی، روش ها و ارزشیابی برنامه های درسی تاثیر گذارده و در فرایند یاددهی و یادگیری در مدارس و مراکز آموزشی تغییرات و تحولات اساسی ایجاد نموده اند. در این بین رویکردهای نوین همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظام های آموز شی و به تبع آن برنامه در سی بوده ا ست. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده ا ست. ضمن بیان عنا صر برنامه درسی برخی رویکردهای برنامه درسی مانند رویکرد میلر، ایزنر و اورنشتاین و هاپکینز شرح داده شده است.

لینک کمکی