فایل ورد word بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه درپيش بيني رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه درپيش بيني رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه درپيش بيني رفتارهاي پرخطر دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه درپيش بيني رفتارهاي پرخطر دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه درپيش بيني رفتارهاي پرخطر دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی می شوند هنگامی که طرحوارههای ناسازگار اولیه فعال می شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات بین فردی و مانند آن می شود با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در نظر دارد به خاطر گستردگی و ارتباط نزدیکی که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر وجود دارد به طور جامع این دو متغیر را در رابطه با هم مورد بررسی قرار دهد. نمونه تحقیق 415 دانش آموز مقاطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان کرج (204 پسر، 211 دختر) را دربر می گیرد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش خطر پذیری از مقیاس خطرپذیری محقق ساخته (رجایی، شفیعی، 1391) و برای سنجش طرحواره ناسازگار اولیه از پرسشنامه کوتاه طرحواره یانگ استفاده شد. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های طرحواره ناسازگار اولیه با رفتارهای پرخطر وجود دارد. همچنین مولفه های آسیب پذیری از بیماری (26/:)، محرومیت هیجانی (33/ 0 )، وابستگی عاطفی (36/ 0 )، استحقاق ابزرگ منشی (39/ 0 )، خویشتنداری (0 / 4) و معیار سرسختانه( 0 / 41) بیشترین واریانس رفتارهای پرخطر را در دانش آموزان تبیین می سازد.

لینک کمکی