فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي دانش آموزان دبيرستان ابن سينا در شهرستان ديواندره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي دانش آموزان دبيرستان ابن سينا در شهرستان ديواندره دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي دانش آموزان دبيرستان ابن سينا در شهرستان ديواندره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي دانش آموزان دبيرستان ابن سينا در شهرستان ديواندره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر امنيت غذايي دانش آموزان دبيرستان ابن سينا در شهرستان ديواندره :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی دانشآموزان دبیرستان ابن سینا در شهرستان دیواندره انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیهی دانشآموزان دبیرستان ابن سینا شهرستان دیواندره بوده است .(N=95) حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 75 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد نتایج مطالعه نشان داد که خانوارهای مطالعه شده بیشترین مشکل آنان در زمینه تهیه و تدارک مواد غذایی ارزان قیمت برای بچه ها و کافی نبودن مواد غذایی خریداری شده و ناتوانی در خرید غذا بود که در بررسی گروهبندی امنیت غذایی آنان نتایج نشان داد تنها 28/0 درصد از آنان دارای امنیت غذایی، 50/66 درصد ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 16 درصد نیز ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 5/34 درصد نیز دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید میباشند بنابراین، میتوان اظهار کرد که خانوارهای دانشآموزان مطالعه شده دارای وضعیت مطلوبی از نظر امنیت غذایی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که بین درآمد خانوار، تحصیلات پدر و مادر با امنیت غذایی دارای رابطه مثبت و معنیداری است اما با سن مادر خانوار دارای رابطه منفی است همچنین نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که بین امنیت غذایی براساس شغل والدین دارای تفاوت معنیداری است براساس میانگین رتبه ای میتوان گفت که شغل والدینی که کارمند بودند دارای امنیت غذایی بیشتری هستند.

لینک کمکی