فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي رابطه ي اميد به زندگي با خود کار آمدي و مسئوليت پذيري دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان لردگان به تعداد 1250نفر بودکه از بین آن ها با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسشنامه های امید به زندگی، خود کارآمدی و مسئولیت پذیری پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین امید به زندگی با احساس خود کار آمدی و مسئولیت پذیری وجود دارد. همچنین امید به زندگی پیش بینی کننده مناسبی برای خود کار آمدی و مسئولیت پذیری می باشد بحث و نتیجه گیری : می توان با تقویت امید به زندگی ، احساس خود کار آمدی و مسئو.لیت پذیری را در دانشجویان افزایش داد .

لینک کمکی