فایل ورد word بررسي رابطه سواد رسانه اي با عدم تحمل بلاتکليفي و منبع کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه سواد رسانه اي با عدم تحمل بلاتکليفي و منبع کنترل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه سواد رسانه اي با عدم تحمل بلاتکليفي و منبع کنترل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه سواد رسانه اي با عدم تحمل بلاتکليفي و منبع کنترل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه سواد رسانه اي با عدم تحمل بلاتکليفي و منبع کنترل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سواد رسانه ای با عدم تحمل بلاتکلیفی و منبع کنترل برروی 400 نفر از زنان و مردان 25 تا 40 ساله شهر آبادان انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای این منظور 400 نفر از مردان و زنان 25 تا 40 ) ساله شهر آبادان، ) 200 زن و 200 مرد( به سه پرسشنامه منبع کنترل )راتر 1966 (، عدم تحمل بلاتکلیفی )فریستون و همکاران 1994 و سواد رسانه ای )فلسفی، 1393 ( پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر به شیوه توصیفی بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.یافته های پژوهش بیانگر این است که سواد رسانه ای با عدم تحمل بلاتکلیفی دارای همبستگی معکوس میباشد. با افزایش سواد رسانه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد کاهش می یابد. همچنین بین سواد رسانه ای و منبع کنترل نیز همبستگی معنی دار معکوس وجود دارد. همبستگی معکوس با مولفه منبع کنترل، بیانگر این است که افراد با سواد رسانه ای بالا دارای منبع کنترل درونی هستند

لینک کمکی