فایل ورد word بررسي رابطه توانايي حل مسئله اجتماعي و سبکهاي پردازش اطلاعات با سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه توانايي حل مسئله اجتماعي و سبکهاي پردازش اطلاعات با سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه توانايي حل مسئله اجتماعي و سبکهاي پردازش اطلاعات با سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه توانايي حل مسئله اجتماعي و سبکهاي پردازش اطلاعات با سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه توانايي حل مسئله اجتماعي و سبکهاي پردازش اطلاعات با سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل مسئله اجتماعی و سبک های پردازش اطلاعات با سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز می باشد؛ روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز در سال تحصیلی 97-98 می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 300 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است؛ از پرسشنامه استاندارد توانایی حل مساله اجتماعی، پرسشنامه سبکهای پردازش اطلاعات (REI) را اپستین و پاسینی، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده استفاده شد. همچنین در این تحقیق داده ها در دو سطح گردآوری و با استفاده از نرمافزار SPSS22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین توانایی حل مساله اجتماعی و سرزندگی تحصیلی وجود دارد؛ بر اساس نتایج رابطه مثبت و مستقیمی بین سبک پردازش اطلاعات و سرزندگی تحصیلی وجود دارد؛ همچنین بر اساس اطلاعات، توانایی حل مساله اجتماعی و سبک پردازش اطلاعات، توانایی پیشبینی سرزندگی تحصیلی را دارد.

لینک کمکی