فایل ورد word بررسي تاثيرالگوهاي آموزشي طراحي شده از مدل MMS بر بهبود يادگيري دانش آموزان دختر پايه ي پنجم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثيرالگوهاي آموزشي طراحي شده از مدل MMS بر بهبود يادگيري دانش آموزان دختر پايه ي پنجم دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثيرالگوهاي آموزشي طراحي شده از مدل MMS بر بهبود يادگيري دانش آموزان دختر پايه ي پنجم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثيرالگوهاي آموزشي طراحي شده از مدل MMS بر بهبود يادگيري دانش آموزان دختر پايه ي پنجم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثيرالگوهاي آموزشي طراحي شده از مدل MMS بر بهبود يادگيري دانش آموزان دختر پايه ي پنجم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیرالگوهای آموزشی طراحی شده از مدل MMS بر یادگیری دانش آموزان دختر پایه ی پنجم )مطالعه موردی: آموزش وپرورش ناحیه یک شهرستان ارومیه( می پردازد. سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود کهآیا بکارگیری الگوهای متفاوت آموزشی و طرح درسی اقتباس شده از مدلMMSبر یهیودیادگیری دانش آموزان تاثیر گذار می باشد برای بررسی این سوال، به بررسی مولفه های مدلMMSدر طراحی متودآموزشی و تاثیر آنها بر بهبود یادگیری دانش آموزان پرداخته شد، که بر این اساس به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد.بهترین منبع موجود برای پاسخ به سوالات استفاده از کلیه دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ناحیه 2 شهرستان ارومیه می باشد و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری گردید، از آمار استنباطی همبستگی )رگرسیون خطی( به منظور آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردیده و نتایج این آزمونها بیانگر این بود که فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفت. در پایان بر اساس نتایجآزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی در خصوص الگوهای طراحی درسی مدلMMSو تاثیر آنها بر بهبود یادگیری دانش آموزان ارائه شده است .

لینک کمکی