فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري خشونت بر ميزان خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري خشونت بر ميزان خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري خشونت بر ميزان خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري خشونت بر ميزان خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري خشونت بر ميزان خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: یکی از موضوعات مورد توجه در زمینه سلامت روان زنان، اثرات روان شناختی و جامعه شناختی خشونت علیه زنان است. لذا این پژوهش با هدف کلی بررسی یادگیری خشونت بر میزان خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد صورت گرفت.روش اجرا: روش تحقیق پیمایشی و بصورت توصیفی – مقطعی بود جامعه آماری آن را کلیه زنان خشونت دیده که پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کردند، می باشد. ابزار جمع آوری پرسشنامه می باشد سپس اطلاعات جمع آوری و وارد نرم افزار spss19 شده و با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ... مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه 206 زن به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع میانگین خشونت خانگی دارای میانگین متوسط میباشد. بین دخالت اطرافیان و یادگیری خشونت با ابعاد مختلف خشونت خانگی علیه زنان رابطه معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: آموزش مهارتهای زندگی در کودکی با فرزندان خود، افزایش سطح مهارتهای ارتباطی زوجین به ویژه در اوایل زندگی، از جمله راهکارهایی است که میتواند در کاهش خشونت در خانواده موثر باشند.

لینک کمکی