فایل ورد word بررسي تاثير واقعيت درماني بر تغيير سطح خودناتوان بيني زنان مبتلا به کمر درد هميشگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير واقعيت درماني بر تغيير سطح خودناتوان بيني زنان مبتلا به کمر درد هميشگي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير واقعيت درماني بر تغيير سطح خودناتوان بيني زنان مبتلا به کمر درد هميشگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير واقعيت درماني بر تغيير سطح خودناتوان بيني زنان مبتلا به کمر درد هميشگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير واقعيت درماني بر تغيير سطح خودناتوان بيني زنان مبتلا به کمر درد هميشگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر واقیت درمانی بر میزان خودناتوان بینی مزمن زنان مبتلابه کمر درد همیگشی و مزمن شهر اردبیل بود. این پژوهش به صورت شبهتجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان زنان مبتلابه کمر درد همیگشی و مزمن شهر اردبیل انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش)واقعیت درمانی( و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 2 ساعته تحت واقعیت درمانی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خودناتوان بینی مزمن در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنیداری بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که واقعیت درمانی در کاهش خودناتوان بینی مزمن زنان مبتلابه کمر درد همیگشی و مزمن اثربخش است.

لینک کمکی