فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور فایل ورد word بررسي تاثير زنگ ورزش بر خودکارآمدي دانش آموزان انجام گرفته است. فعالیت جسمی در زنگ ورزش در مدارس برای ارتقای رفتارهای مرتبط با سلامت جسمانی و روانی کودکان طراحی شده است که باید گذشته از غنی کردن برنامه درس تربیت بدنی، زمینه توانمندسازی خودکارآمدی آنها را نیز مهیا کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر زنگ ورزش بر خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. پژوهش با روش پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه انجام شد. جامعه مورد مطالعه عبارت اند از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چالوس که 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور در دسترس بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش زنگ ورزش باعث بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می شود. بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار نیز از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد. اثربخشی ورزش بر خودکارآمدی عمومی و دو حیطه اجتماعی و عاطفی تایید شد. در حیطه جسمی و تحصیلی خودکارآمدی نیز تفاوت معناداری بود. اثرات سازنده ورزش بر دانش آموز خودکارآمد حاکی از آن است که میتوان با برنامه ریزی دقیق آموزشی تربیت بدنی، دانش آموزان را توانمند ساخته و زمینه های سلامت روانی آنان را بنا نهاد..

لینک کمکی