فایل ورد word بررسي تاثير جهاني شدن بر فرهنگ و سبک زندگي بومي(مورد مطالعه: جوانان 18 تا38 سال شهر عسلويه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير جهاني شدن بر فرهنگ و سبک زندگي بومي(مورد مطالعه: جوانان 18 تا38 سال شهر عسلويه) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير جهاني شدن بر فرهنگ و سبک زندگي بومي(مورد مطالعه: جوانان 18 تا38 سال شهر عسلويه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير جهاني شدن بر فرهنگ و سبک زندگي بومي(مورد مطالعه: جوانان 18 تا38 سال شهر عسلويه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير جهاني شدن بر فرهنگ و سبک زندگي بومي(مورد مطالعه: جوانان 18 تا38 سال شهر عسلويه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سرعت روز افزون جهانی شدن در میان گروه های مختلف یک جامعه، از جمله گروه جوانان باعث ایجاد تغییر و تحولات فراونی شده که بر روی فرهنگ و سبک زندگی بومی آن ها تاثیرهای فراوان گذاشته است. با توجه به موضوع مورد تحقیق ، این پژوهش در پی شناخت اثرات جهانی شدن و متغیرهای زمینه ای تاثیر گذار آن بر شیوه ی زندگی از جمله شبکه های مجازی، اینترنت، شبکه های ماهواره ی و ... در نمونه موردی جوانان 18 تا 38 سال شهر عسلویه در استان بوشهر می باشد. در این پژوهش متغیر مستقل جهانی شدن با تاکید بر اینترنت و ماهواره و متغیر وابسته فرهنگ و سبگ زندگی می باشد. روش این پژوهش پیمایشی می باشد، که شامل تمام جوانان 18 تا 38 سال شهر عسلویه می شود. تعداد جامعه آماری تحقیق 4500 نفر بوده که حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران برابر با 351 نفر به دست آمده است. برای انجام این پژوهش به روش پیمایشی از پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. اطالعات مندرج در پرسش نامه از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان از سه فرضیه ی مطرح شده با متغیر مستقل )جهانی شدن، شبکه های مجازی، شبکه های ماهواره ای و کارگران غیربومی(، هر سه فرضیه رابطه ی معنا داری نشان داده و تایید شدند.

لینک کمکی