فایل ورد word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي ذهن خواني بر تعاملات اجتماعي و رشد - کمال کودکان اوتيسم با عملکرد بالا در شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي ذهن خواني بر تعاملات اجتماعي و رشد - کمال کودکان اوتيسم با عملکرد بالا در شهر خرم آباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي ذهن خواني بر تعاملات اجتماعي و رشد - کمال کودکان اوتيسم با عملکرد بالا در شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي ذهن خواني بر تعاملات اجتماعي و رشد - کمال کودکان اوتيسم با عملکرد بالا در شهر خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي ذهن خواني بر تعاملات اجتماعي و رشد - کمال کودکان اوتيسم با عملکرد بالا در شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر اثر بخشی توانبخشی شناختی ذهن خوانی بر تعاملات اجتماعی و رشد - کمال کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم باعملکرد بالا در شهرستان خرم آباد بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش ازمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا شهرستان خرم آباد بود که در سال1397-98جهت درمان ارجاع داده شده بودند. گروه آزمایش مداخله پنج هفته ای) 8 جلسه 60 دقیقه ای( توانبخشی شناختی ذهن خوانی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار تحقیق پرسشنامه تعاملات اجتماعی و رشد - کمال بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره با استفاده از نرم افزارSPSS22استفاده شد. یافته ها نشان داد در مرحله پسآزمون تعاملات اجتماعی و رشدکمال گروه آزمایش بهبود معنی داری داشته است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توانبخشی شناختی ذهن خوانی بر میزان ر تعاملات اجتماعی و رشد – کمال تآثیر گذار بوده است که با ویژه مسئولین در بخش آموزش و پروش و سازمان بهزیستی را میطلبد.

لینک کمکی