فایل ورد word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر کاهش خشونت زناشويي در زوجين دچار تعارض زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر کاهش خشونت زناشويي در زوجين دچار تعارض زناشويي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر کاهش خشونت زناشويي در زوجين دچار تعارض زناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر کاهش خشونت زناشويي در زوجين دچار تعارض زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر کاهش خشونت زناشويي در زوجين دچار تعارض زناشويي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش خشونت زناشویی در زوجین دچار تعارض زناشویی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر کلیه زوجین دچار تعارض زناشویی مراجعه کننده به دفاتر وکالت شهرستان خرم آباد در فاصله زمانی خرداد تا مهر 1396 می باشد. از جامعه مورد نظر 47 نفر جهت تشخیص خشونت زناشویی با استفاده از پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض استراوس (CTS2) مورد غربالگری قرار گرفتند و بدین ترتیب مجموعا 30 نفر آزمودنی در یک طرح نیمه آزمایشی، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای برنامه آموزش، از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایشی 8 جلسه، برنامه آموزشی تنظیم هیجان را دریافت نمود . ولی گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد و بعد از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان توانسته است خشونت زناشویی را به طور معناداری کاهش دهدP<0/05

لینک کمکی