فایل ورد word بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه مازندران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مطالعات در مورد مثبت نگری ، نشان میدهد که افراد دارای سبک تبینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبک تبیینی بدبینانه، به هنگام رویارویی با رویدادهای استرس زای عمده زندگی، کمتر به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودکشی دست می زنند. بر این اساس یک نمونه 08 نفری از مذکر در رده سنی 08 -11 سال که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی به مدت 0 جلسه یک و نیم ساعته قرار گرفتند، میزان انگیزه پیشرفت نمونه با پرسشنامه انگیزه پیشرفت و میزان شادکامی با سیاهه شادکامی آکسفورد (1101)، اندازه گیری شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی(مداخله ای) با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است، که تعداد 08 نفر از آزمودنی ها که نمرات پایینی از نظر میزان انگیزه پیشرفت و شادکامی کسب کرده بودند، به انتخاب و به دو گروه آزمایش (08) و کنترل(08 نفر) تقسیم شدند یک هفته پس از پایان آموزش ،مجددا0پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. نتایج آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با بررسی نمونه ها نتایج نشان داد ،آموزش مهارت های مثبت اندیشی در افزایش انگیزه پیشرفت و شادکامی به طور معناداری موثر بوده است. P<8.830 یافته ها بیانگر تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش انگیزه پیشرفت و شادکامی دانشجویان می باشد.

لینک کمکی