فایل ورد word اثر آموزش بر کاهش تعارض زناشويي زوجين متقاضي طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر آموزش بر کاهش تعارض زناشويي زوجين متقاضي طلاق دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر آموزش بر کاهش تعارض زناشويي زوجين متقاضي طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر آموزش بر کاهش تعارض زناشويي زوجين متقاضي طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر آموزش بر کاهش تعارض زناشويي زوجين متقاضي طلاق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

اگر چه تعارض بین زوجین امری طبیعی است اما گاهی از حد بهنجار آن گذشته و به مرحله غیر قابل تحمل می رسد. یکی از نتایج تعارض های شدید بین زوجین بروز پدیده طلاق است. بنابراین کاهش تعارض می تواند کمک به کاهش آمار طلاق در جوامع امروزی گردد. آموزش کارآمد می تواند یکی از مهمترین راه های کاهش تعارض بین زوجین باشد که در این پژوهش به عنوان هدف انتخاب شده است. پژوهش حاضر از نوع مداخله آموزشی بود. جامعه آماری شامل زوجهای ارجاعی متقاضی طلاق از دادگستری شهرستان گنبدکاووس به مراکز مشاوره شهرستان بود که به منظور کاهش تعارض و پیشگیری از طلاق ارجاع داده شده بودند. از جامعه دردسترس به صورت تصادفی با 15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه گواه گرفته شد. قبل از شروع آموزش پرسشنامه های تعارض زناشویی )MCQ( توسط دو گروه آزمایش و گواه تکمیل گردید. پس از آموزش آزمون ها برای گروه ها تکرار شد.برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحلیل کو واریانس نشان داد که آموزش برای کاهش تهارض بین زوجین اثر و پایدار بوده است. نتیجه اینکه آموزش کارآمد برای افزایش سطح آگاهی زوجین الزم و ضروری است و باید در برنامه های مراکز مسئول قرار گیرد.

لینک کمکی