فایل ورد word کاربرد تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري در شناسايي عوامل خطر بيماري فشار خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کاربرد تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري در شناسايي عوامل خطر بيماري فشار خون دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کاربرد تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري در شناسايي عوامل خطر بيماري فشار خون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کاربرد تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري در شناسايي عوامل خطر بيماري فشار خون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کاربرد تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري در شناسايي عوامل خطر بيماري فشار خون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به رشد و گسترش جمعیت و به طبع آن افزایش شیوع بیماری های مختلف، امروزه مطالعات زیادی در خصوص بیماری ها و شناسایی ریسک فاکتورهای موثر بر ان ها انجام می شود. در سال های اخیر، مزایای مدل های معادلات ساختاری به کمک تکنیک های معمول آماری مورد ملاحظه قرار گرفته و موجب افزایش بکارگیری تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در تحلیل داده ها و آزمون اینگونه مدلها گردیده است. در این مطالعه سعی شد در مدلسازی فشارخون و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن، برآورد پارامترها براساس روش درستنمایی ماکزیمم محاسبه گردد.مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت، مدلسازی معادلات ساختاری به منظور مدلسازی ارتباطات بین عوامل مستعدکننده بیماری فشارخون بکارگرفته شد. اطلاعات مربوط به نمونه تصادفی شامل 5697 نفر از مطالعه مشهد مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به کمک نرم افزار Amos22 مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج مدل مفهومی براساس شاخص های نیکویی برازش SRMR = ;400 RMSEA = ;5093 NF I = ;0908 T LI = ;0939 (CF I = (0037 مورد تایید قرار گرفت. متغیر سن و پس از آن چاقی و کم تحرکی بیشترین تاثیر را روی فشار خون نشان دادند. نتیجه گیری یافته ها شواهدی را برای تایید مدل مفهومی در نظر گرفته شده در مورد عوامل مستعدکننده بیماری فشارخون نشان دادند که می توانند در بکارگیری سیاست های پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلا به این بیماری مفید باشند.

لینک کمکی