فایل ورد word رابطه بين آواي سازماني با تحليل رفتگي شغلي و بي تفاوتي سازماني دبيران مدارس شهر تهران (يک مطالعه توصيفي - همبستگي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه بين آواي سازماني با تحليل رفتگي شغلي و بي تفاوتي سازماني دبيران مدارس شهر تهران (يک مطالعه توصيفي - همبستگي) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه بين آواي سازماني با تحليل رفتگي شغلي و بي تفاوتي سازماني دبيران مدارس شهر تهران (يک مطالعه توصيفي - همبستگي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه بين آواي سازماني با تحليل رفتگي شغلي و بي تفاوتي سازماني دبيران مدارس شهر تهران (يک مطالعه توصيفي - همبستگي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه بين آواي سازماني با تحليل رفتگي شغلي و بي تفاوتي سازماني دبيران مدارس شهر تهران (يک مطالعه توصيفي - همبستگي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین آوای سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی دبیران مدارس شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. و در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری، شامل دبیران مدارس (دولتی) متوسطه دخترانه منطقه 4 تهران به تعداد 362 بود که حجم نمونه 191 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان؛ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های آوای سازمانی هامس (2012)، با پایایی 0/81؛ پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985)، با پایایی 0/72؛ و بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران، (1389)، با پایایی 0/76؛ بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها نیز توسط 5 تن از اساتید مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) تایید شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آوای سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی دبیران ارتباط دارد. و همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان دهنده آن بود که آوای سازمانی می تواند تحلیل رفتگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی دبیران را پیش بینی کند.

لینک کمکی