فایل ورد word پيش بيني ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي بر اساس مهارت زندگي و کيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پيش بيني ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي بر اساس مهارت زندگي و کيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پيش بيني ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي بر اساس مهارت زندگي و کيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پيش بيني ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي بر اساس مهارت زندگي و کيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پيش بيني ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي بر اساس مهارت زندگي و کيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی پیشبینی میزان استفاده از شبکه های مجازی بر اساس مهارت زندگی و کیفیت زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان اردکان بودند؛ که 200 نفر از افراد جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع تحقیق توصیفی همبستگی بود و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد میزان استفاده از شبکه های مجازی، کیفیت زندگی و مهارت زندگی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت زندگی و میزان استفاده از شبکه های مجازی رابطه منفی معنادار وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین مهارت زندگی و میزان استفاده از شبکه های مجازی رابطه منفی معنادار وجود دارد و مشخص گردید مولفه های درک کلی از سلامت خود و درد جسمانی (مولفه های کیفیت زندگی) قابلیت پیشبینی میزان استفاده از شبکه های مجازی را دارند در حالی که مولفه های مهارت زندگی قابلیت پیشبینی میزان استفاده از شبکه های مجازی را نداشتند.

لینک کمکی