فایل ورد word پيش بيني سلامت روان براساس تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد با مصرف موادمحرک و سنتي در شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پيش بيني سلامت روان براساس تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد با مصرف موادمحرک و سنتي در شهر شيراز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پيش بيني سلامت روان براساس تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد با مصرف موادمحرک و سنتي در شهر شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پيش بيني سلامت روان براساس تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد با مصرف موادمحرک و سنتي در شهر شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پيش بيني سلامت روان براساس تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد با مصرف موادمحرک و سنتي در شهر شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی سلامت روان براساس تنظیم شناختی هیجان در افراد معتاد با مصرف مواد محرک و سنتی در شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد معتاد با مصرف مواد محرک و سنتی در شهر شیراز که در سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردهاند، می باشند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 200 افراد معتاد (با مصرف مواد محرک100نفر و سنتی100 نفر)، مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است و پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر((1979، تنظیم هیجانی شناختی گارنفسکی و همکاران (2001)روی آنان اجرا شد و داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تنظیم شناختی هیجان به صورت مستقیم سلامت روان در معتادان با مصرف مواد محرک و مواد سنتی را پیش بینی می نمایند. ملامت خویش و نشخوارگری به صورت معکوس، سلامت روان در معتادان با مصرف مواد محرک و پذیرش به صورت مستقیم، سلامت روان در معتادان با مصرف مواد سنتی را پیش بینی مینمایند.

لینک کمکی