فایل ورد word پيش بيني اختلال شخصيت نمايشي بر اساس ابعاد نابهنجارشخصيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پيش بيني اختلال شخصيت نمايشي بر اساس ابعاد نابهنجارشخصيت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پيش بيني اختلال شخصيت نمايشي بر اساس ابعاد نابهنجارشخصيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پيش بيني اختلال شخصيت نمايشي بر اساس ابعاد نابهنجارشخصيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پيش بيني اختلال شخصيت نمايشي بر اساس ابعاد نابهنجارشخصيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف و زمینه:اختلالات شخصیت دامنه گسترده ای داشته و تاثیرات فراگیری در زندگی فردی و ارتباطات بین فردی دارند. شناخت عوامل زمینه ساز اختلالات شخصیت، باعث فهم دقیقتر و شناخت عوامل پیشگیرانه و در نهایت یاریرسان در زمینه درمان آن ها میشود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه، اختلال شخصیت نمایشی بر اساس مدل پنج عاملی ابعاد نابهنجار شخصیت انجام گرفته است.روش: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 520 دانشجوی دانشگاه های تبریز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه شخصیتی برای (PID-5-BF) DSM-5 و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون:MillonIII clinical Multiaxial Inventory جمعآوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار ابعاد نابهنجار شخصیت و اختلال شخصیت نمایشی است. به عبارتی دقیق تر نتایج ضریب همبستگی نشان داد، بین ابعاد نابهنجار شخصیت، عاطفه منفی، گسلش، مخالفت ورزی، مهارگسیختگی و روان پریشی با اختلال شخصیت نمایشی، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتیجه رگرسیون نیز گویای این مسئله بود که ابعاد نابهنجار شخصیت هم از لحاظ مولفه ها و هم به صورت کلی توانستنداختلال شخصیت نمایشی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که یافته های پژوهش حاضر میتواند نخستین گام در درک سودمندی مدل پنج عاملی ابعاد نابهنجار شخصیت ودر پیش بینی اختلال شخصیت نمایشی برای متخصصان بالینی باشد. همچنین نتایج می تواند در استفاده از روشهای مناسب برای پیش بینی احتمال بروز بیماری، پیشگیری و گسترش روش های درمانی کمک کننده باشد.

لینک کمکی